ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOSZALINIE
    Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 

W ramach projektu Z/2.32/III/3.5.1/137/04

"Poprawienie bazy dydaktycznej
koszalińskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych"

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w szkole naszej dofinansowane zostało wyposażenie:

  • pracowni technologii żywienia

  • pracowni hotelarskiej

  • pracowni handlowej.