ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOSZALINIE
    Tu mieszkam, tu zmieniam

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Koszalin przy współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, Zespołem Szkół nr 1 w Koszalinie oraz TV MAX otrzymały grant banku BZWBK Grupa Santander w ramach projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” na realizację programu "Domowe finanse".

Projekt ten jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia świadomości ekonomicznej wśród mieszkańców Koszalina i okolic. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl programów telewizyjnych, w których eksperci będą odpowiadać na problemy, z którymi borykają się gospodarstwa domowe. Tematyka spotkań z ekspertami w ramach projektów będzie dotyczyć następujących zagadnień:

 

  1. Emerytura – OFE czy ZUS?

  2. III Filar ubezpieczeń emerytalnych – IKE, IKZE, PPE.

  3. Spadek, darowizna, pożyczka a podatek.

  4. Funkcjonowanie parabanków – regulacje prawne, zagrożenia.

  5. Fundusze inwestycyjne – czy warto?

  6. Moja pierwsza firma – od czego zacząć?

  7. Czy każdy dochód należy opodatkować?

  8. Produkty bankowo-ubezpieczeniowe – korzyści i zagrożenia.

  9. Giełdy instrumentów finansowych: GPW, Forex, Catalyst.

  10. Procent składany – nominalne a realne oprocentowanie.

 

Projekt jest realizowany od października 2015 roku do końca lutego 2016 roku. Emisje odcinków „Domowe finanse” można śledzić w TV MAX w programie „Wiem za co płacę” oraz w zasobach internetowych YouTube.

 


ZAPOWIEDŹ PROJEKTU

 


EMERYTURA - OFE CZY ZUS?

 


III FILAR UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH - IKE, IKZE, PPE

 


SPADEK, DAROWIZNA, POŻYCZKA A PODATEK

 


FUNKCJONOWANIE PARABANKÓW - REGULACJE PRAWNE, ZAGROŻENIA

 


FUNDUSZE INWESTYCYJNE - CZY WARTO?

 


MOJA PIERWSZA FIRMA - OD CZEGO ZACZĄĆ?

 


CZY KAŻDY DOCHÓD NALEŻY OPODATKOWAĆ?

 


PRODUKTY BANKOWO-UBEZPIECZENIOWE. KORZYŚCI I ZAGROŻENIA.


 
GIEŁDY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH: GPW, Forex, Catalyst.

 
PROCENT SKŁADANY - NOMINALNE A REALNE OPROCENTOWANIE.