ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOSZALINIE
    Rekrutacja 2017/2018

 

Na rok szkolny 2017/2018 planowana jest rekrutacja na następujące kierunki:

Technik ekonomista  (Technikum Ekonomiczne) - 1 klasa
możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie:
AU.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36 - Prowadzenie rachunkowości

Technik handlowiec (Technikum Handlowe) - 1 klasa
możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie:
AU.20 - Prowadzenie sprzedaży
AU.25 - Prowadzenie działalności handlowej

Technik logistyk (Technikum Zawodowe nr 1) - 1 klasa
możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie:
AU.22 - Obsługa magazynów
AU.32 - Organizacja transportu

Technik hotelarstwa (Technikum Zawodowe nr 1) - 1 klasa
możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie:
TG.12 - Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Technik obsługi turystycznej (Technikum Zawodowe nr 1) - 1 klasa
możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie:
TG.14 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
TG.15 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych (Technikum Zawodowe nr 1) - 1 klasa
możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie:
TG.07 - Sporządzanie potraw i napojów
TG.16 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Kucharz (Szkoła Branżowa I stopnia nr 1) - 1 klasa
możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie:
TG.07 - Sporządzanie potraw i napojów

Plany nauczania dla poszczególnych kierunków dostępne są tutaj:

Technik
ekonomista
Technik
logistyk
Technik
handlowiec
Technik
obsługi
turystycznej
Technik
hotelarz
Technik
organizacji
usług
gastronomicznych
Kucharz

Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2017/2018 prowadzona będzie drogą elektroniczną.

Pełną treść dokumentu określającego zasady rekrutacji do klas pierwszych
wraz z terminarzem postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego
pobrać można z naszego serwisu internetowego
 

Kandydaci do szkół zawodowych muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
 

 Bliższych informacji zasięgnąć można w sekretariacie szkoły (pokój nr 24).

Aby przejść do systemu rekrutacji kliknij obrazek: