ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOSZALINIE
    Moją perspektywą - ZAWÓD!

 

 

Od kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie realizowany jest projekt "Moją perspektywą - ZAWÓD!", w którym uczestniczą uczniowie z klasy trzeciej kształcącej się w zawodzie technik logistyk.

W ramach projektu młodzież ma możliwość udziału w zajęciach, które pozwalają na zdobycie dodatkowych uprawnień, m.in. prawa jazdy kat. B, udziału w kursie kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym, odbycia stażu zawodowego i uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z zakresu logistyki i e-commerce.
 23 października 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika biorący udział w projekcie „Moją perspektywą – ZAWÓD!” uczestniczyli w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach z branży logistycznej.

Odwiedziliśmy:

1. Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT w Gdańsku.

Uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z zasadami przeładunku wszystkich typów kontenerów i ładunków drobnicowych wraz z obsługą ponadgabarytów i sztuk ciężkich w terminalu kontenerowym oraz funkcjonowania DCT w Gdańsku.

2. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

Uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z zasadami wykorzystania Inteligentnego Systemu Transportowego TRISTAR - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem.

3. Akademię Morską w Gdyni.

Uczniowie brali udział w wykładzie na temat: kontenery i ich wykorzystanie w transporcie morskim, roboty i manipulatory w logistyce.

 
 

Dnia 23 września 2019 roku odbyło się w naszej szkole szkolenie w ramach Projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD!" z gry symulacyjnej Magazyn. Celem Gry Magazyn jest nabycie przez uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk umiejętności praktycznych związanych z pracą na poszczególnych stanowiskach logistycznych w magazynowaniu oraz współpracą z przedsiębiorstwami w ramach łańcucha logistycznego.