. SERWISY NAUCZYCIELI
  Ewa Bukowska
http://sites.google.com/site/vitam22222
  Rafał Rosiński
www.rafros.webpark.pl
   
  . EDUKACJA
  Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
www.cen.edu.pl
  Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
www.cke.edu.pl
 
  Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
www.koweziu.edu.pl
 
  Kuratorium Oświaty w Szczecinie
www.kuratorium.szczecin.pl
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
www.oke.poznan.pl
  Studia wyższe - serwis internetowy
www.studiuj.pl
  Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie
www.edukacja.koszalin.pl
  Wyższe uczelnie, studia dzienne, wieczorowe, podyplomowe. Informacje o naborze.
www.uczelnie.pl
   
  . ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI
  Internetowy słownik języków obcych
slowniki.onet.pl
  Nauka języka angielskiego - egzaminy, testy ...
www.ang.pl
  Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna (WIEM)
www.encyklopedia.pl
   
  . FIRMA I BIZNES
  Internetowy portal dla hotelarzy
www.ehotelarz.com
  Giełda Papierów Wartościowych
www.gpw.com.pl
  Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl
  Portal Edukacji Ekonomicznej
www.nbportal.pl
  Informator dotyczący podatku dochodowego
www.pit.pl
  Klasyfikacja PKWiU, CPV, KŚT i PKD
www.klasyfikacje.pl
  Polski Serwer Prawa
www.prawo.lex.pl
  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
www.pup.koszalin.pl
  Informator dotyczący podatku od towarów i usług
www.vat.pl
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
www.zus.pl
   
  . GASTRONOMIA
  Mistrz Kuchni - przepisy kulinarne, kuchnie świata
www.mistrzkuchni.pl
  Mniam Mniam - sztuka gotowania, przepisy kulinarne
www.mniammniam.pl
   
  . SZKOŁY WYŻSZE
  Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
www.ab-byd.edu.pl
  Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy
www.atr.bydgoszcz.pl
  Akademia Rolnicza w Szczecinie
www.ar.szczecin.pl
  Gdańska Akademia Bankowa
www.gab.com.pl
  Gdańska Wyższa Szkoła Administracji
gwsa.w.interia.pl
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
www.pwsz-koszalin.pl
  Politechnika Koszalińska
www.tu.koszalin.pl
  Uniwersytet Gdański
www.univ.gda.pl
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
www.amu.edu.pl
  Uniwersytet Szczeciński
www.univ.szczecin.pl
  Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
www.cc.uni.torun.pl
  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
www.wsb.gda.pl
  Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
www.wsb.torun.pl
  Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie
www.wset.pl
  Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
www.wstih.pl
  Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
www.wsz.pl
   
  . WYDAWNICTWA
  Księgarnia internetowa Wydawnictwa REA S.J. (szkolnictwo zawodowe i języki obce)
www.rea-sj.pl
  Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
www.pazdro.com.pl
  Wydawnictwo  Pedagogiczne OPERON
www.operon.pl
  Wydawnictwo Nowa Era
www.nowaera.pl
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
www.wsip.com.pl
  Wydawnictwo Szkolne PWN
www.wszpwn.com.pl