ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOSZALINIE
    Klasa akademicka - technik obsługi turystycznej

 

Klasa I t – technik organizacji turystyki  - objęta jest programem klasy akademickiej pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 

W ramach umowy między  ZS nr 1 i UE  w Poznaniu  w latach 2015 – 2018 odbywać się będą zajęcia merytoryczne oraz warsztaty dla młodzieży z zakresu ekonomicznego spojrzenia na turystykę. Program zajęć skorelowany jest z podstawą programową oraz zakresem praktyk zawodowych  młodzieży. W ramach zajęć młodzież pod okiem kadry akademickiej i nauczycielskiej poszerza wiedzę oraz umiejętności  z zakresu turystyki.
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu –Wydział Gospodarki Międzynarodowej reprezentuje prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, a Zespół Szkół nr 1 mgr Jadwiga Topolan.
 

Koordynatorem działań w ZS nr 1 jest mgr Alina Kruk we współpracy z mgr Małgorzata Gramzą.

 

27.03.2015 odbyły się pierwsze zajęcia w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie. W ramach zajęć zrealizowana została gra miejska oparta  na wiedzy geograficznej i historycznej młodzieży. Efektem jest opracowanie przez zespoły młodzieży map  z uwzględnieniem walorów i atrakcji turystycznych Koszalina. Następnie młodzież  uczestniczyła w wykładzie prof. Agnieszki Niezgody na temat Rodzaje turystyki.
 

Obecnie przygotowujemy się do zajęć na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, które odbędą się 2 i 3 czerwca 2015 r.
 

Zakres działań UEP nadzorowany jest przez prof. Grzegorza Gołembskiego.