ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOSZALINIE
    Informacje o kierunkach kształcenia


Od roku szkolnego 2013/2014 szkoła nasza kształci młodzież w zreformowanym systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego w następujących zawodach:

Kierunek

Zawód

Lat
nauki

 
TECHNIKUM EKONOMICZNE technik ekonomista 4 informacje
TECHNIKUM HANDLOWE technik handlowiec 4 informacje
TECHNIKUM ZAWODOWE technik logistyk 4 informacje
TECHNIKUM ZAWODOWE technik hotelarstwa 4 informacje
TECHNIKUM ZAWODOWE technik obsługi turystycznej 4 informacje
TECHNIKUM ZAWODOWE technik żywienia i usług gastronomicznych 4 informacje
SZKOŁA ZASADNICZA kucharz 3 informacje
 
TECHNIKUM EKONOMICZNE
 

Nauka w szkole trwa 4 lata. Młodzież kształci swe praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, zakładania przedsiębiorstwa i organizacji jego pracy.

W ramach zajęć w pracowni ekonomiczno-informatycznej młodzież korzysta z typowego oprogramowania biurowego oraz komputerowego systemu InsERT z Wrocławia - co pozwala nabyć pełne umiejętności obsługi nowoczesnej firmy. Prowadzone są również zajęcia z informatyki zawodowej, podczas których młodzież uczy się wykorzystywać systemy komputerowe do projektowania aplikacji biznesowych.

Dzięki osobnym zajęciom dydaktycznym uczniowie tego kierunku podnoszą również swoje umiejętności posługiwania się zawodowym językiem obcym.

Po zakończeniu nauki w klasie IV uczniowie mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości.

Młodzież w trakcie trwania nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uzyskania dwóch specjalności: "Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji" oraz "Prowadzenie rachunkowości".

 
TECHNIKUM HANDLOWE
 

Nauka trwa 4 lata. Obok zdobywania wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie nabywają umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia firm handlowych o różnych formach organizacyjno-prawnych, a także z zakresu marketingu i zarządzania. Uczą się wypełniać typowe dokumenty związane z zakładaniem firmy oraz z jej funkcjonowaniem. Korzystają przy tym ze sprzętu biurowego i komputerowego oraz oprogramowania firmy InsERT z Wrocławia.

W ramach zajęć z informatyki zawodowej młodzież poznaje zasady funkcjonowania oprogramowania wspomagającego handel elektroniczny. Uczy się samodzielnie konfigurować i obsługiwać e-sklep.

Dzięki osobnym zajęciom dydaktycznym uczniowie tego kierunku podnoszą również swoje umiejętności posługiwania się zawodowym językiem obcym.

Po zakończeniu nauki w klasie IV uczniowie mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości.

Młodzież w trakcie trwania nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uzyskania dwóch specjalności: "Prowadzenie sprzedaży" oraz "Zarządzanie działalnością handlową".

 

TECHNIKUM ZAWODOWE - "Technik Logistyk"
 

Nauka w szkole trwa 4 lata. Technik logistyk to jeden z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym. Większość powstających obecnie miejsc pracy związana jest właśnie z logistyką.

Logistyka zajmuje się wszystkim, co wytworzy przemysł. Produkty te muszą być zamówione, przewiezione, dostarczone i w odpowiedni sposób przechowywane.

Logisytyka ma szczególne znaczenie w tzw. e-commerce, czyli handlu elektronicznym wykorzystującym nowoczesne środki informatyczne: sklepy internetowe, elektroniczną obsługę przepływu materiałów i zarządzanie kanałami dystrybucji.

Uzyskanie tytułu technika logistyka umożliwi podjęcie pracy w przemyśle, handlu, transporcie kolejowym, drogowym, telekomunikacji oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Technik logistyk to propozycja dla uczniów poszukujących nowego i ciekawego kierunku kształcenia, zainteresowanych wykonywaniem swoich działań w świecie rzeczywistym i wirtualnym.
 

 

TECHNIKUM ZAWODOWE - "Technik Hotelarstwa"
 

Nauka w szkole trwa 4 lata. Obok wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących młodzież zdobywa praktyczne umiejętności szczególnie przydatne w zarządzaniu hotelami, pensjonatami oraz w agroturystyce.

Nowoczesny program nauczania obejmuje między innymi naukę zawodowego języka obcego, podstawy prowadzenia przedsiębiorstwa, obsługę biurową firmy oraz zastosowanie komputerów osobistych w zarządzaniu i promocji firmy.

Po zakończeniu nauki w klasie IV uczniowie mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości.

Młodzież w trakcie trwania nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uzyskania dwóch specjalności: "Planowanie i realizacja usług w recepcji" oraz "Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie".

 

TECHNIKUM ZAWODOWE - "Technik obsługi turystycznej"

Absolwenci kończący ten kierunek mogą znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i targów.

Zakres nauczania na kierunku związany jest również z nabyciem umiejętności organizacji działalności turystycznej (przygotowanie, realizacja i rozliczanie imprez turystycznych), usług pilota i pilotażu, prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją imprez turystycznych.

TECHNIKUM ZAWODOWE - "Technik żywienia i usług gastronomicznych"
 

Nauka w szkole trwa 4 lata. Uczniowie zdobywają umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie prowadzenia placówek żywienia zbiorowego np. stołówek, barów, restauracji itp.

Zdobyta wiedza sprawia, że młodzi ludzie nie tylko potrafią ułożyć odpowiednie menu, ale również je wykonać i odpowiednio podać.

Po zakończeniu nauki w klasie IV uczniowie mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości.

Młodzież w trakcie trwania nauki ma możliwość przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i uzyskania dwóch specjalności: "Sporządzanie potraw i napojów" oraz "Organizacja żywienia i usług gastronomicznych".

 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - "Kucharz"
 

Młodzieży, która chce szybciej zdobyć zawód proponujemy trzyletni system kształcenia w szkole zawodowej w zawodzie kucharz. Warunkiem przyjęcia do tego typu szkoły jest zawarta przez kandydata umowa o pracę z zakładem gastronomicznym, odpowiadającym wymogom procesu dydaktycznego.

Młodzież podejmująca naukę w tej szkole ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania specjalności "Sporządzanie potraw i napojów".